Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných mezi podnikatelským subjektem Ilya Alalykin a jeho zákazníky.

1.2 Prodávající je Ilya Alalykin, IČ 04892135, se sídlem Sudoměřská 1135/50, 130 00 Praha 3, zapsán v podnikatelském rejstříku vedeném pod č.j. MCP6 024087/2016 ze dne 10.03.2016. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího: flo-market.cz.

2. Objednávka zboží a služeb

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru na provozovnu Flo-market, U Hranic 12b, Strašnice,
100 00 Praha, Strašnice-Praha 10.

3.2 Dodání zboží odeslán

Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Osobně v provozovně Flo-market:

U Hranic 12b, Strašnice,
100 00 Praha, Strašnice-Praha 10

otevřeno Pondělí - Neděle Podle objednávek v čase 9 - 20 h 

2.2 Elektronickou on-line objednávkou na webovém portálu flo-market.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Flo-market na tel. +420 797 720 188 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

Máte-li zájem se zaregistrovat do databáze věrných zákazníků, klikněte vpravo nahoře na ikonu siluety a vyplňte registrační formulář. V případě registrace Vám budeme zasílat výhodné akční nabídky zboží. Při dalším nákupu bude stačit, abyste se přihlásili přes tlačítko „přihlášení“. Pokud nejste zaregistrovaní, vyplňte prosím všechny požadované informace o Vás i o příjemci. Registrace není podmínkou objednávky.

2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu +420 797 720 188. Objednávky jsou přijímány každý den v provozní době kamenné prodejny. Při této objednávce je nutné zaplatit zboží v kterékoli provozovně prodávajícího před expedicí objednávky nebo lze objednávku poslat objednavateli na dobírku.

3. Dodání zboží

ím příjemci – PO PRAZE.

3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4. Přepravní lhůta

4.1 Dodání zboží v rámci Prahy: Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě v 3 hodinovém rozpětí (tarif NORMAL), nebo v 1,5 hodinovém rozpětí (tarif EXPRESS) od zaplacení objednávky. Pokud je zboží objednáno s předstihem, je přepravní lhůta rovna lhůtě dle vybraného tarifu v daném časovém rozpětí, které si při objednání určil kupující.

4.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, a to 3 hodiny (tarif NORMAL) nebo 1,5 hodiny (tarif EXPRESS) v daném časovém rozpětí, které v objednávce objednal kupující.

4.3 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto je třeba být přítomen na doručovací adrese v časovém okně okolo 30 min.

PRAHA 

Přepravu lze objednat v časovém rozmezí: Po-Pá: 10-20 h. So: 11-16 h. Neděle dle domluvy.

Cena za přepravu je 99 Kč s DPH.

Vrácení zásilky prodejci PO-PÁ 149 Kč

Vrácení zásilky prodejci Víkendy a svátky 199 Kč

Cena opětovné doručení zásilky se řídí stejnými tarify viz. výše, dle výběru kupujícího.

5. Platba objednávky

Na prodejně:

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou. Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO.

Platba předem:

5.2 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 797 720 188). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet uvedený v elektronickém potvrzení objednávky.

Online platba přes platební bránu Comgate:

5.3 Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

5.4 Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

5.5 Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

5.6 Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně eshop zobrazí výsledek platby.

Odložená platba prostřednictvím služby Twisto:

5.7 Služba Twisto je poskytována Společností Twisto na základě faktury Společnosti Twisto postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností Společnosti Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby "TWISTO ".

5.8 V případě, že Kupující (Uživatel) využije Službu Twisto zprostředkovanou Flo-market.cz a/nebo Dodavatelem a poskytovanou ze strany Společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

5.9 K uzavření Zprostředkované smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Uživatele a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby "Twisto“.

5.10 Uživatel souhlasí s tím, že zvolením Služby Twisto akceptuje "Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby "TWISTO ".

5.11 Flo-market.cz nezaručuje nepřerušený a bezchybný přístup ke Službě Twisto, ani nezávadnost a bezpečnost Služby Twisto. Flo-market.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci Služby Twisto, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Služby Twisto, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

5.12 Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů společnosti Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Společnost Twisto“) za podmínek uvedených v těchto podmínkách, která poskytuje Službu Twisto, tzn. způsob úhrady ceny zboží, zejména zaměřený na odkládání takovýchto úhrad Uživatelů za předem stanovený jednorázový poplatek. Uživatelé, kteří mají zájem si na základě Zprostředkované smlouvy zakoupit od Dodavatele zboží a/nebo služby, si mohou při uzavírání Zprostředkované smlouvy Službu Twisto zvolit jako jeden z platebních způsobů. Služba Twisto spočívá v odložení platby Uživatelů o jimi zvolené období, a to na základě postoupení jejich pohledávky vůči Uživateli ze Zprostředkované smlouvy na Společnost Twisto. Realizace Služby Twisto se řídí příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti Twisto (dále jen „Služba Twisto“).

5.13 Flo-market.cz je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje Zájemci výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného zboží oprávněn a Společnosti Twisto za účelem poskytnutí Služby Twisto. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů příslušnému Zájemci a/nebo Společnosti Twisto, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na emailovou adresu info@flo-market.cz a v případě Společnosti Twisto také na adresu sídla Společnosti Twisto/ emailovou adresu dotaz@twisto.cz.

Ostatní ustanovení:

5.14 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby na dobírku nebo platby v hotovosti.

5.15 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy a případně z ceny za dobírku.

5.16 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

5.17 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy i časy doručení sám automaticky. Je nutné, abyste si cenu přepravy i čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Naše fakturační údaje:

Ilya Alalykin

Sudoměřská 1135/50, 130 00 Praha 3

IČ: 04892135, DIČ: CZ8708191371

Č.ú.: 2200971396 / 2010 (Fio Banka a.s.)

6. Předání zboží a reklamace

6.1 Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. +420 272 70 11 70, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

6.2 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

7. Stornování objednávky

7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: objednavky@flo-market.cz. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

8. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

9. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

9.1  Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.         

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

9.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

9.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.6 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

10. Autorská práva

10.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem podnikatelského subjektu Ilya Alalykin, IČ: 04892135, sídlem Sudoměřská 1135/50, 130 00 Praha 3, Česká republika.  Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva tohoto subjektu. Zmíněný subjekt v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránil, byla mu nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.